Skip to main content
Sodišče Sodišče
Poslovanje sodstva
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Podatki o poslovanju
in organizaciji sodišč
v Sloveniji

Vir objavljenih podatkov o poslovanju sodišč je podatkovno skladišče pri Vrhovnem sodišču, ki je od leta 2012 edini uradni vir podatkov o poslovanju sodišč. Podrobnejše podatke o poslovanju sodišč najdete v Sodni statistiki, ki jo objavlja Ministrstvo za pravosodje, ter v Letnih poročilih o učinkovitosti in uspešnosti sodišč, ki jih pripravlja Vrhovno sodišče.

Gibanje
zadev

Za leto

Podatki vključujejo število prejetih, rešenih in nerešenih zadev. Zadeve se praviloma štejejo kot rešene, ko se končna odločba pošlje (odpravi) stranki.

Za zadnja leta je značilno zmanjšanje števila prejetih zadev, sodišča pa v glavnem obvladujejo število prejetih zadev (rešijo približno enako število zadev kot jih prejmejo).

Podrobneje
Tehtnica
PREJETE zadeve
792.968
REŠENE zadeve
799.215
image image

Povprečno trajanje
postopkov

Povprečno trajanje postopkov se računa kot aritmetično povprečje trajanja vseh postopkov (od prejema do rešitve).

Za izbrano leto še ni podatkov.

Število nerešenih
pomembnejših zadev

Katere zadeve se štejejo kot pomembnejše in katere kot ostale, opredeli Ministrstvo za pravosodje v Metodoloških osnovah za izvajanje statističnih raziskovanj o poslovanju sodišč. Praviloma so kot pomembnejše zadeve opredeljene tiste, kjer je potrebno vsebinsko (meritorno) odločanje, za razliko od ostalih zadev, kjer gre praviloma za formalizirano odločanje na podlagi določenih dokumentov (listin).

Število sodnikov
in sodnega osebja

Za leto

Pod sodno osebje spadajo strokovni sodelavci, sodniški pomočniki, vpisničarji, zapisnikarji, administrativno osebje in ostalo osebje, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgornjih skupin in praviloma ne dela na sodnih zadevah.

Podrobneje
Tehtnica
Osebje
3.292
Sodniki
878
160
Sodnikov in
sodnega osebja
Filtriraj
Obdobje:
Sodišče: Vrhovno sodišče RS
Zaposleni
Sodniki 30,0
Osebje 130,0

263
Sodnikov in
sodnega osebja
Filtriraj
Obdobje:
Sodišče: VS v Celju
Zaposleni
Sodniki 14,0
Osebje 19,0

Sodišče: VS v Kopru
Zaposleni
Sodniki 14,0
Osebje 17,0

Sodišče: VS v Ljubljani
Zaposleni
Sodniki 63,0
Osebje 69,0

Sodišče: VS v Mariboru
Zaposleni
Sodniki 28,0
Osebje 39,0

1.529
Sodnikov in
sodnega osebja
Filtriraj
Obdobje:
Sodišče: OZ v Celju
Zaposleni
Sodniki 29,0
Osebje 157,0

Sodišče: OZ v Kopru
Zaposleni
Sodniki 23,0
Osebje 107,0

Sodišče: OZ v Kranju
Zaposleni
Sodniki 20,0
Osebje 84,0

Sodišče: OZ v Krškem
Zaposleni
Sodniki 7,0
Osebje 43,0

Sodišče: OZ v Ljubljani
Zaposleni
Sodniki 112,0
Osebje 413,0

Sodišče: OZ v Mariboru
Zaposleni
Sodniki 36,0
Osebje 184,0

Sodišče: OZ v Murski Soboti
Zaposleni
Sodniki 12,0
Osebje 67,0

Sodišče: OZ v Novi Gorici
Zaposleni
Sodniki 9,0
Osebje 52,0

Sodišče: OZ v Novem mestu
Zaposleni
Sodniki 12,0
Osebje 57,0

Sodišče: OZ na Ptuju
Zaposleni
Sodniki 9,0
Osebje 49,0

Sodišče: OZ v Slovenj Gradcu
Zaposleni
Sodniki 8,0
Osebje 39,0

1.907
Sodnikov in
sodnega osebja
Filtriraj
Obdobje:
Sodišče: OJ v Ajdovščini
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 17,0

Sodišče: OJ v Brežicah
Zaposleni
Sodniki 6,0
Osebje 28,0

Sodišče: OJ v Celju
Zaposleni
Sodniki 25,0
Osebje 83,0

Sodišče: OJ v Cerknici
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 16,0

Sodišče: OJ v Črnomlju
Zaposleni
Sodniki 5,0
Osebje 20,0

Sodišče: OJ v Domžalah
Zaposleni
Sodniki 5,0
Osebje 26,0

Sodišče: OJ v Gornji Radgoni
Zaposleni
Sodniki 2,0
Osebje 16,0

Sodišče: OJ v Grosupljem
Zaposleni
Sodniki 5,0
Osebje 21,0

Sodišče: OJ v Idriji
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 11,0

Sodišče: OJ v Ilirski Bistrici
Zaposleni
Sodniki 1,0
Osebje 8,0

Sodišče: OJ na Jesenicah
Zaposleni
Sodniki 7,0
Osebje 24,0

Sodišče: OJ v Kamniku
Zaposleni
Sodniki 5,0
Osebje 19,0

Sodišče: OJ v Kočevju
Zaposleni
Sodniki 6,0
Osebje 18,0

Sodišče: OJ v Kopru
Zaposleni
Sodniki 14,0
Osebje 52,0

Sodišče: OJ v Kranju
Zaposleni
Sodniki 17,0
Osebje 63,0

Sodišče: OJ v Krškem
Zaposleni
Sodniki 6,0
Osebje 25,0

Sodišče: OJ v Lenartu
Zaposleni
Sodniki 2,0
Osebje 13,0

Sodišče: OJ v Lendavi
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 20,0

Sodišče: OJ v Litiji
Zaposleni
Sodniki 2,0
Osebje 10,0

Sodišče: OJ v Ljubljani
Zaposleni
Sodniki 85,0
Osebje 333,0

Sodišče: OJ v Ljutomeru
Zaposleni
Sodniki 6,0
Osebje 22,0

Sodišče: OJ v Mariboru
Zaposleni
Sodniki 36,0
Osebje 149,0

Sodišče: OJ v Murski Soboti
Zaposleni
Sodniki 10,0
Osebje 47,0

Sodišče: OJ v Novi Gorici
Zaposleni
Sodniki 10,0
Osebje 40,0

Sodišče: OJ v Novem mestu
Zaposleni
Sodniki 11,0
Osebje 44,0

Sodišče: OJ v Ormožu
Zaposleni
Sodniki 2,0
Osebje 15,0

Sodišče: OJ v Piranu
Zaposleni
Sodniki 5,0
Osebje 23,0

Sodišče: OJ v Postojni
Zaposleni
Sodniki 5,0
Osebje 21,0

Sodišče: OJ na Ptuju
Zaposleni
Sodniki 16,0
Osebje 61,0

Sodišče: OJ v Radovljici
Zaposleni
Sodniki 4,0
Osebje 24,0

Sodišče: OJ v Sevnici
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 13,0

Sodišče: OJ v Sežani
Zaposleni
Sodniki 4,0
Osebje 18,0

Sodišče: OJ v Slovenj Gradcu
Zaposleni
Sodniki 8,0
Osebje 43,0

Sodišče: OJ v Slovenski Bistrici
Zaposleni
Sodniki 4,0
Osebje 16,0

Sodišče: OJ v Slovenskih Konjicah
Zaposleni
Sodniki 2,0
Osebje 12,0

Sodišče: OJ v Šentjurju
Zaposleni
Sodniki 1,0
Osebje 7,0

Sodišče: OJ v Škofji Loki
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 16,0

Sodišče: OJ v Šmarju pri Jelšah
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 18,0

Sodišče: OJ v Tolminu
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 14,0

Sodišče: OJ v Trbovljah
Zaposleni
Sodniki 7,0
Osebje 26,0

Sodišče: OJ v Trebnjem
Zaposleni
Sodniki 4,0
Osebje 15,0

Sodišče: OJ v Velenju
Zaposleni
Sodniki 6,0
Osebje 32,0

Sodišče: OJ na Vrhniki
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 17,0

Sodišče: OJ v Žalcu
Zaposleni
Sodniki 5,0
Osebje 25,0

89
Sodnikov in
sodnega osebja
Filtriraj
Obdobje:
Sodišče: U sodišče RS
Zaposleni
Sodniki 30,0
Osebje 59,0

31
Sodnikov in
sodnega osebja
Filtriraj
Obdobje:
Sodišče: Višje DSS
Zaposleni
Sodniki 12,0
Osebje 19,0

157
Sodnikov in
sodnega osebja
Filtriraj
Obdobje:
Sodišče: DS v Celju
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 11,0

Sodišče: DS v Kopru
Zaposleni
Sodniki 4,0
Osebje 12,0

Sodišče: DSS v Ljubljani
Zaposleni
Sodniki 27,0
Osebje 70,0

Sodišče: DS v Mariboru
Zaposleni
Sodniki 7,0
Osebje 23,0

34
Sodnikov in
sodnega osebja
Filtriraj
Obdobje:
Sodišče: CoVL
Zaposleni
Sodniki 3,0
Osebje 31,0

Sodišča v Sloveniji

Organizacijo sodišč v Sloveniji določa Zakon o sodiščih in drugi področni zakoni.

Več o sodnem sistemu si lahko preberete na spletni strani sodstva ali nasodiscu.si

S klikom na zemljevid ali seznam dostopate do spletne strani sodišča – vse povezave so tukaj.

Območja
Sodišča

Ljubljana

Ljubljana

Maribor

Celje

Koper

Ljubljana

Celje

Koper

Nova Gorica

Kranj

Krško

Novo mesto

Maribor

Murska Sobota

Slovenj Gradec

Ptuj

Ljubljana

Piran

Ilirska Bistrica

Sežana

Postojna

Ajdovščina

Nova Gorica

Idrija

Tolmin

Cerknica

Vrhnika

Grosuplje

Litija

Domžale

Kamnik

Škofja Loka

Kranj

Radovljica

Jesenice

Črnomelj

Kočevje

Novo mesto

Trebnje

Brežice

Krško

Sevnica

Trbovlje

Šentjur

Šmarje pri Jelšah

Žalec

Velenje

Slovenske Konjice

Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

Ptuj

Ormož

Ljutomer

Lenart

Lendava

Murska Sobota

Gornja Radgona

Koper

Maribor

Celje

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Maribor

Celje

Koper

Organigram
slovenskih sodišč

Enoten sodni sistem Republike Slovenije sestavljajo splošna in specializirana sodišča.

Specializirana sodišča delujejo le na področju delovnega in socialnega ter upravnega prava, splošna pa poznamo kot okrajna, okrožna, višja in vrhovno.

Splošna sodišča delujejo na štirih ravneh vsebinske pristojnosti, pristojnost pa je s sistemom krajevne razporeditve sodišč določena tudi teritorialno.

Štiri specializirana prvostopenjska sodišča so pristojna za odločanje o delovnih sporih, eno od njih tudi za odločanje o sporih iz socialnega zavarovanja.

Ta sodišča imajo skupno pritožbeno sodišče – Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani.

Upravno sodišče Republike Slovenije zagotavlja sodno varstvo v upravnih zadevah ter ima status višjega sodišča.

1. Vrhovno sodišče
2. Višje sodišče v Celju

Okrajno sodišče v Celju

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

Okrajno sodišče v Šentjurju

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

Okrajno sodišče v Velenju

Okrajno sodišče v Žalcu

3. Višje sodišče v Kopru

Okrajno sodišče v Kopru

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

Okrajno sodišče v Piranu

Okrajno sodišče v Postojni

Okrajno sodišče v Sežani

Okrajno sodišče v Novi Gorici

Okrajno sodišče v Ajdovščini

Okrajno sodišče v Idriji

Okrajno sodišče v Tolminu

4. Višje sodišče v Ljubljani

Okrajno sodišče v Kranju

Okrajno sodišče na Jesenicah

Okrajno sodišče v Radovljici

Okrajno sodišče v Škofji Loki

Okrajno sodišče  v Krškem

Okrajno sodišče v Brežicah

Okrajno sodišče v Sevnici

Okrajno sodišče na Vrhniki

Okrajno sodišče v Cerknici

Okrajno sodišče v Domžalah

Okrajno sodišče v Grosupljem

Okrajno sodišče v Kamniku

Okrajno sodišče v Kočevju

Okrajno sodišče v Litiji

Okrajno sodišče v Trbovljah

Okrajno sodišče v Novem mestu

Okrajno sodišče v Črnomlju

Okrajno sodišče v Trebnjem

5. Višje sodišče v Mariboru

Okrajno sodišče v Mariboru

Okrajno sodišče v Lenartu

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici

Okrajno sodišče v Murski Soboti

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni

Okrajno sodišče v Lendavi

Okrajno sodišče v Ljutomeru

Okrajno sodišče na Ptuju

Okrajno sodišče v Ormožu

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

6. Upravno sodišče
7. Višje delovno in socialno sodišče

Okrajna sodišča (teh je 44) so prvostopenjska sodišča, ki so pristojna za nižje vrednosti sporov oziroma kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen zapora do treh let. Okrajna sodišča vodijo tudi zemljiško knjigo in odločajo v izvršilnih postopkih. V Sloveniji je 44 okrajnih sodišč.

 

Okrožna sodišča (11) so prvostopenjska sodišča, ki pa so načeloma pristojna za višje vrednosti sporov oziroma kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen zapora nad tri leta. Okrožna sodišča vodijo tudi sodni register, odločajo v postopkih zaradi insolventnosti, gospodarskih sporih, družinskih zadevah, o pravicah intelektualne lastnine ipd. V Sloveniji je 11 okrožnih sodišč.

 

Višja sodišča (4) rešujejo pritožbe zoper odločbe prvostopenjskih sodišč. Poleg odločanja o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč z njihovega območja, odločajo tudi o morebitnih sporih o pristojnosti med temi sodišči.

 

Višje delovno in socialno sodišče (1) rešuje pritožbe zoper odločbe prvostopenjskih delovnih in socialnega sodišča.

 

Vrhovno sodišče (1) je najvišje sodišče v državi. Rešuje izredna pravna sredstva v civilnih, kazenskih, gospodarskih, upravnih ter delovnih in socialnih zadevah. V veliki večini zadev, za katere je pristojno, je sodišče tretje stopnje, kar pomeni, da obravnava predvsem tako imenovana izredna pravna sredstva. Poleg vsebinskega odločanja v sodnih postopkih Vrhovno sodišče odloča tudi v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči ter o prenosu pristojnosti na drugo sodišče v posameznih primerih ter skrbi za evidenco sodne prakse. Opravlja tudi druge naloge, ki pa so vezane na širše delovanje slovenskih sodišč: dodeljevanje kadrov, priprava proračuna za sodišča, informatizacija sodišč, mednarodna poročanja in podobno.

 

Specializirana sodišča delujejo na področju delovnega in socialnega ter upravnega prava. Delovno sodišče (4) odloča v individualnih in kolektivnih delovnih sporih. Socialno sodišče  (1) presoja v socialnih sporih in preverja pravilnosti odločitev in dejanj pristojnih organov o pravicah, obveznostih in pravnih koristih na področju socialne varnosti. Upravno sodišče  (1) zagotavlja sodno varstvo glede izdanih upravnih aktov ter ima status višjega sodišča.